RƯỢU VANG NHẬP KHẨU

BÁN CHẠY TẠI KHO VANG HÀ NỘI

Rượu Vang Ý

NACA 99 Primitivo Salento

Giá bán lẻ: Original price was: 1,500,000₫.Current price is: 1,290,000₫. / chai
Giá bán lẻ: 880,000 / chai
Giá bán lẻ: Original price was: 3,500,000₫.Current price is: 3,250,000₫. / chai
Giá bán lẻ: Original price was: 750,000₫.Current price is: 675,000₫. / chai
Giá bán lẻ: Original price was: 980,000₫.Current price is: 880,000₫. / chai
Giá bán lẻ: Original price was: 1,360,000₫.Current price is: 1,260,000₫. / chai
Giá bán lẻ: Original price was: 1,250,000₫.Current price is: 1,150,000₫. / chai
Giá bán lẻ: Original price was: 1,625,000₫.Current price is: 1,580,000₫. / chai

Rượu Vang mới về

Giá bán lẻ: 2,800,000 / chai
Giá bán lẻ: 2,950,000 / chai
Giá bán lẻ: 1 / chai
Giá bán lẻ: Original price was: 645,000₫.Current price is: 1₫. / chai
Giá bán lẻ: 1,400,000 / chai

Rượu vang đỏ

Vang 1502 Da Vinci in Romagna

Giá bán lẻ: 5 / chai

Rượu vang trắng

Huenu Sauvignon Blanc

Giá bán lẻ: Original price was: 480,000₫.Current price is: 400,000₫. / chai
Giá bán lẻ: 2 / chai

Rượu vang Ý

Giá bán lẻ: 1 / chai
Giá bán lẻ: 2,600,000 / chai

Các loại vang

Abbazia Moscato Rosé Dolce

Giá bán lẻ: 565,000 / chai

Rượu Vang Ý

Vang Sentimento Trambusti

Giá bán lẻ: Original price was: 1,480,000₫.Current price is: 1,350,000₫. / chai
Giá bán lẻ: 880,000 / chai
Giá bán lẻ: 595,000 / chai
Giá bán lẻ: Original price was: 980,000₫.Current price is: 880,000₫. / chai
Giá bán lẻ: 500,000 / chai
Giá bán lẻ: 820,000 / chai
Giá bán lẻ: 280,000 / chai
Giá bán lẻ: 1,500,000 / chai
Giá bán lẻ: 950,000 / chai

Rượu vang Pháp

Giá bán lẻ: 2,800,000 / chai
Giá bán lẻ: 2,950,000 / chai
Giá bán lẻ: Original price was: 3,850,000₫.Current price is: 2,850,000₫. / chai
Giá bán lẻ: 2 / chai
Giá bán lẻ: Original price was: 1,080,000₫.Current price is: 880,000₫. / chai
Giá bán lẻ: 1,350,000 / chai

Rượu Vang Pháp

Vang Chateau La Grace Dieu

Giá bán lẻ: Original price was: 3,500,000₫.Current price is: 3,300,000₫. / chai
Giá bán lẻ: 2 / chai

Rượu vang Chi Lê

Rượu vang trắng

Huenu Sauvignon Blanc

Giá bán lẻ: Original price was: 480,000₫.Current price is: 400,000₫. / chai
Giá bán lẻ: 690,000 / chai

Rượu Vang Chi Lê

Vang Chile Caleuche Grand Reserva

Giá bán lẻ: Original price was: 800,000₫.Current price is: 680,000₫. / chai
Giá bán lẻ: 520,000 / chai
Giá bán lẻ: Original price was: 880,000₫.Current price is: 645,000₫. / chai
Giá bán lẻ: Original price was: 480,000₫.Current price is: 400,000₫. / chai

Rượu Vang Chi Lê

Raiz Reserva Cabernet

Giá bán lẻ: 495,000 / chai
Giá bán lẻ: 595,000 / chai